Ansvar för innehållet

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagen i enlighet med § 7 st. 1 i den tyska lagen om elektroniska medier. Enligt 8–10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte.

Ansvar i detta avseende är endast möjligt från det att vi blir medvetna om ett specifikt brott mot lagen. Så snart vi får kunskap om sådana lagöverträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part, vars innehåll ligger utanför vår kontroll. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Leverantören eller operatören av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för möjliga lagöverträdelser vid den tidpunkt då de länkades. Inget olagligt innehåll hittades vid länkningen. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för ett rättsligt brott. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kunskap om dem.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och alla former av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet är tredjepartsinnehåll markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om ett intrång i upphovsrätten, meddela oss det. Om vi ​​får kännedom om några lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Integritet

Som regel är det möjligt att använda vår webbplats utan att lämna personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in på vår webbplats, sker detta alltid så frivilligt som möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Vi påpekar att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt skydda din data från åtkomst från tredje part. Vi invänder härmed uttryckligen mot användningen av kontaktuppgifter som publiceras under avtrycksskyldighet från tredje part för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel skräppost.

Källreferens: eRecht24 ansvarsfriskrivning